DISCLAIMER REALGENLees
Hier onze disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle websites, handelend onder de naam Real Gen. Door deze websites te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik

De informatie op deze website is bedoeld om u te informeren. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Real Gen tracht om de informatie op haar websites op zorgvuldige wijze samen te stellen, kan zij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de aangeboden informatie. Real Gen is niet aansprakelijk voor inhoudelijke mededelingen op deze website, of andere websites van Real Gen, of andere gekoppelde bestanden aan deze website. Het niet of foutloos functioneren van deze website wordt nooit gegarandeert.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website, of andere websites gelieerd aan Real Gen, berust bij Real Gen of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal ter beschikking hebben gesteld aan Real Gen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Real Gen.

Beschikbaarheid
Real Gen heeft te allen tijde het recht om informatie en aanbevelingen op deze website te wijzigen, zonder dit vooraf aan te kondigen. Real Gen spant zich in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Real Gen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over u zelf te verschaffen. Er zijn echter situaties mogelijk waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Verzamelde (persoons) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan een hiervoor bevoegde rechter in Nederland.